WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie
w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Technicznych
prowadzi studia na kierunkach:

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia pierwszego stopnia: inżynierskie)
  • PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia: licencjackie)