WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych jak i kierunkowych oraz innych, np. języków obcych, technologii informacji, bhp, ergonomii.

Treści programowe umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy między innymi:

  • z pedagogiki
  • filozofii
  • socjologii

oraz wykształcą umiejętności jej praktycznego wykorzystania i zastosowania w codziennym życiu. Pozwolą skutecznie komunikować się z dziećmi, osobami dorosłymi, a także różnymi instytucjami wspomagającymi proces kształcenia i wychowywania.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleĹşć zatrudnienie w szkołach, w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalistycznych poradniach, służbie zdrowia, instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz innych zakładach pracy.