WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Zarządzenia Prorektora ds. Studentów i Rozwoju Uczelni Nr 4/XI/2016 (171.22 Kb)
z dnia 2 listopada 2016 r. dotyczy opieki naukowej dla studentów kierunku Pedagogika
Zarządzenia Prorektora ds. Studentów i Rozwoju Uczelni Nr 3/XI/2016 (37.35 Kb)
z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017
Zarządzenia Prorektora ds. Studentów i Rozwoju Uczelni Nr 2/XI/2016 (76.32 Kb)
z dnia 2 listopada 2016 r. dotyczy organizacji egzaminów dyplom owych w roku akademickim 2016/2017
Zarządzenie Prorektora ds. Studentów i Rozwoju Nr 1/XI/2016 (233.28 Kb)
z dnia 2 listopada 2016 r. dotyczy organizacji egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 dla studentów kierunku BHP
Zarządzenie nr 1/XI/2017 (234.49 Kb)
Zarządzenie w sprawie organizacji procesu przygotowania pracy inżynierskiej
ZARZĄDZENIE nr 2/XI/2017 (87.12 Kb)
zarządzenie dotyczące organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2017/2018
Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych prowadzonych w WSPT w Koninie (47.24 Kb)
Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych prowadzonych w WSPT w Koninie