WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

PEDAGOGIKA

 


Studia pierwszego stopnia 
Czas trwania: 6 semestrów
Tytuł zawodowy: licencjat 

Specjalności w ramach kierunku*:      

 • edukacja ustawiczna i doradztwo zawodowe on-line  
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 
 • logopedia
 • terapia pedagogiczna 
 • pedagogika rodziny i opieka nad dzieckiem 
 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego 
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych jak
i kierunkowych oraz innych, np. języków obcych, technologii informacji, bhp, ergonomii.

Treści programowe umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy między innymi:

 • z pedagogiki
 • filozofii
 • socjologii

oraz wykształcą umiejętności jej praktycznego wykorzystania i zastosowania w codziennym życiu. Pozwolą skutecznie komunikować się z dziećmi, osobami dorosłymi, a także różnymi instytucjami wspomagającymi proces kształcenia i wychowywania.