WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie

w roku akademickim 2016/2017
prowadzi nabór na studia pierwszego stopnia na kierunki:

 


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


PEDAGOGIKA


ZARZĄDZANIE


PIELĘGNIARSTWO