WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

ZARZĄDZANIE 

Studia pierwszego stopnia 
Czas trwania: 6 semestrów
Tytuł zawodowy: licencjat 

Studia Uzupełniające Magisterskie 
Czas trwania: 4 semestry
Tytuł zawodowy: magister 


Specjalności w ramach kierunku*:      

  • Zarządzanie i marketing
  • Nowoczesny menedżer
  • Logistyka przedsiębiorstw 

* wybór specjalności następuje po 2 semestrze studiów