WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

PIELĘGNIARSTWO

Studia pierwszego stopnia 
Czas trwania: 6 semestrów
Tytuł zawodowy: licencjat 

Studia Uzupełniające Magisterskie 
Czas trwania: 4 semestry
Tytuł zawodowy: magister