WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 Poniżej przedstawiamy Państwu etapy odbywania praktyk:

1.       Pobieramy ze strony internetowej uczelni lub z Dziekanatu WSPT wstępną deklarację praktyk pedagogicznych lub zawodowych.
2.       Przedstawiamy Dyrekcji szkoły / zakładu pracy,  w której chcemy odbywać praktykę odpowiednią deklarację.
3.       Pobieramy z Dziekanatu skierowanie na praktykę do odpowiedniej szkoły/zakładu pracy.
4.       Pobieramy ze strony internetowej uczelni lub z Dziekanatu WSPT odpowiedni dziennik praktyk.
5.       Po ukończeniu praktyk podajemy dziennik wyznaczonemu Opiekunowi praktyk z ramienia uczelni *, pamiętając jednocześnie, iż do zaliczenia praktyk potrzebny jest podpis zarówno w dzienniku praktyk jak i w indeksie na 82 stronie.

* Opiekunem praktyk pedagogicznych z ramienia uczelni jest Pani dr Irena Karwat a praktyk zawodowych Pan dr inż. Rafał Stanisławski.