WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie
realizuje program "STUDENT INFORMACYJNY".
W ramach tego programu studenci Pedagogiki, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
po ukończeniu pierwszego semestru studiów otrzymują od Uczelni tablety.