WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Poniżej zamieszczamy dokumentację potrzebną do realizacji praktyk pedagogicznych dla studentów na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna:
Przypominamy, że:

  • studenci na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna są zobowiązani do odbycia praktyki w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III,
  • najpierw należy wypełnić deklarację dotyczącą wyboru miejsca odbywania praktyki w przedszkolu i szkole, ponieważ jeśli będzie taka potrzeba, na podstawie takiej deklaracji wystawimy Państwu skierowanie na praktykę
  • regulamin praktyk pedagogiocznych dla Państwa specjalności można odebrać w dziekanacie Uczelni.