WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Etapy odbywania praktyki zawodowej :

1.       Pobieramy ze strony internetowej Uczelni wstępną deklarację praktyk zawodowych.
2.       Przedstawiamy Dyrekcji zakładu pracy, w którym chcemy odbywać praktykę wstępną deklarację.
3.       Pobieramy z Dziekanatu skierowanie na praktykę do wybranego zakładu pracy (skierowanie wystawiane jest na podstawie złożonej w Dziekanacie wstępnej deklaracji dotyczącej odbywania praktyk zawodowych) .
4.       Pobieramy ze strony internetowej Uczelni dziennik praktyk.
5.       Po ukończeniu praktyk podajemy dziennik wyznaczonemu Opiekunowi praktyk z ramienia uczelni *, pamiętając jednocześnie, iż do zaliczenia praktyk potrzebny jest podpis  w dzienniku praktyk.