WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Etapy odbywania praktyki zawodowej :

1.       Pobieramy ze strony internetowej uczelni lub z Dziekanatu WSPT wstępną deklarację praktyk zawodowych.
2.       Przedstawiamy Dyrekcji zakładu pracy, w którym chcemy odbywać praktykę wstępną deklarację.
3.       Pobieramy z Dziekanatu skierowanie na praktykę do wybranego zakładu pracy (skierowanie wystawiane jest na podstawie złożonej w Dziekanacie wstępnej deklaracji dotyczącej odbywania praktyk zawodowych) .
4.       Pobieramy ze strony internetowej uczelni lub z Dziekanatu WSPT dziennik praktyk.
5.       Po ukończeniu praktyk podajemy dziennik wyznaczonemu Opiekunowi praktyk z ramienia uczelni *, pamiętając jednocześnie, iż do zaliczenia praktyk potrzebny jest podpis zarówno w dzienniku praktyk jak i w indeksie na 82 stronie.