WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
  1. W Konińskiej Akademii Dziecięcej może uczestniczyć każdy kto:
  • jest w wieku 7-12 lat,
  • lubi uczyć się i poznawać nowe rzeczy,
  • złoży deklaracje uczestnictwa podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów,
  • zapozna się z regulaminem Konińskiej Akademii Dziecięcej i zaakceptuje jego warunki.

       2.    Zapisów można dokonać:

  • składając podpisaną deklarację uczestnictwa, wraz ze zdjęciem osobiście, w dziekanacie uczelni,
  • przesyłając podpisną deklarację uczestnictwa, wraz ze zdjęciem, na adres uczelni.

       3.    Żeby otrzymać dyplom Konińskiej Akademii Dziecięcej:

  • trzeba uczestniczyć przynajmniej w 80 % ilości zajęć przewidzianych do zrealizowania w rocznym toku nauczania,
  • wypełnić wszystkie obowiązki studenta zapisane w Kodeksie Etycznym Konińskiej Akademii Dziecięcej,
  • dokonać opłaty rekrutacyjnej.