WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów wyższych zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.
 
Absolwent:
Uzyskuje podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczycielskie.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.