WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I/LUB PRZEDSZKOLNA*

Liczba godzin: 500/(350 dla jednego kierunku) godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne  i zainteresowani kwalifikacjami do nauczania kolejnego przedmiotu
w przedszkolu lub w klasach 0-III

Absolwent:

Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, jako kolejnego przedmiotu (zajęć).


** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.


* Możliwość kształcenia na kierunku: 
- Edukacja wczesnoszkolna 
- Edukacja przedszkolna