WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 

Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak (60h)
Liczba semestrów:


Adresat:

Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy nie mają kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego na poziomie wczesnej edukacji (rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli)
 
Absolwent:
Otrzymuje kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem o kwalifikacjach nauczycieli.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.