WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
INFORMATYKA I TECHNIKA*
 
Liczba godzin: 500 godzin
Praktyki: Tak ( dla oświaty)
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia,  kwalifikacje pedagogiczne (dla nauczycieli).
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje informatyczne i techniczne, a w przypadku nauczycieli kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkole.
 
** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.


 Możliwość kształcenia na kierunku: 
- Informatyka 
- Technika