WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I INFORMATYKA PRZEDSZKOLNA
 
Liczba godzin: 500 godzin (350 dla jednegoi kierunku)
Praktyki: Tak (60 h i /lub 60h)
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia,kwalifikacje pedagogiczne, zainteresowani edukacją przedszkolną i nauczaniem edukacji informatycznej w przedszkolu.

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia edukacji przedszkolnej i edukacji informatycznej w przedszkolu.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.