WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA I REHABILITACJA OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne.
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i jest przygotowany do planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.