WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak dla oświaty (120 h)
Liczba semestrów: 3 semestry

 
Adresat:
Nauczyciele i absolwenci studiów  wyższych pedagogicznych oraz psychologowie, logopedzi i fizjoterapeuci (posiadający przygotowanie pedagogiczne).

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz potrafi zaplanować i poprowadzić zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe z osobami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć.
 
*Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.