WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY
 
Liczba godzin: 400 godzin
Praktyki: Tak (60h)
Liczba semestrów: 3 semestry

 
Adresat:
Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu tj. edukacji dla bezpieczeństwa.

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.