WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 TERAPIA PEDAGOGICZNA
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych.
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje w zakresie organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.