WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DORADZTWO ZAWODOWE
 
Liczba godzin: a) 270 godzin, b) 350 godzin
Praktyki: a) Nie, b) Tak (dla oświaty)
Liczba semestrów: a) 2 semestry, b) 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów wyższych
 
Absolwent:
Jest przygotowany do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.