WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Edukacja muzyczna i/lub plastyczna w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 
Liczba godzin: 350/500h
Praktyki:  Tak (60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3
Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II , kwalifikacje pedagogiczne (dla nauczycieli)
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja plastyczna i/lub edukacja muzyczna w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych placówkach oświatowych
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.