WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
 
Liczba godzin: 270 godzin
Liczba semestrów: 2 semestry
Przewidywany termin rozpoczęcia listopad 2015 r. - zakończenie: kwiecień 2016 r.

 
Adresat:
Osoby z wykształceniem wyższym, przygotowaniem pedagogicznym, które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę  oraz kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych.
 
Absolwent:
Nabywa  kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.