WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Celem praktyki logopedycznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą logopedy oraz konfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością w działaniu praktycznym w różnych szkołach/placówkach (np. placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne).
 
ZADANIA
 

1. Przygotowanie praktykanta
  • do samodzielnego prowadzenia terapii logopedycznej,
  • do samodzielnego prowadzenia zajęć i przyszłej terapii logopedycznej,

2. Przeprowadzenie
  • 40 godzin obserwacji zajęć logopedycznych wybranych przez opiekuna praktyki,
  • 40 godzin zajęć logopedycznych samodzielnie lub z opiekunem.

3. Zaznajomienie praktykantów z pracą logopedy oraz organizacją szkoły/placówki -konsultacje z logopedą i dyrektorem                        szkoły/placówki oraz analiza dokumentacji – 20 godzin.