WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacz ( praktykant) trzysemestralnych studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego powinien odbyć w drugim lub po drugim semestrze praktykę:

1.    Kształtującą jego kompetencje opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze 30 godzin.
2.    Kształtującą jego kompetencje dydaktyczne w wymiarze 120 godzin.
 
CEL PRAKTYKI
 
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z:
1.    pracą opiekuńczo- wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym,
2.    pracą dydaktyczną nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.