WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

 CENTRUM STUDIóW PODYPLOMOWYCH
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNO-TECHNICZNEJ W KONINIE oferuje słuchaczom studiów podyplomowych atrakcyjne rabaty w czesnym 

 


 • Słuchaczowi/kandydatowi, który przyprowadzi osobę, która zapisze się na studia do Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie przysługuje zniżka w czesnym w wysokości 400 zł (za każdą przyprowadzoną osobę) w następnym semestrze bieżącego roku akademickiego. 
 • Warunkiem uzyskania zniżki w czesnym jest zaliczenie semestru studiów i uregulowanie wszelkich zobowiązań dydaktycznych i finansowych wobec uczelni osoby przyprowadzonej na studia.
 • W celu uzyskania zniżki, o której mowa w pkt. 1 należy 7 dni przed zapisaniem się polecanej osoby zgłosić jej nazwisko w dziekanacie uczelni poprzez wypełnienie dokumentu promocyjnego dostępnego w dziekanacie oraz na stronie internetowej uczelni.
 • Absolwent studiów podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej
  w Koninie zapisując się na kolejny kierunek studiów podyplomowych w uczelni zyskuje 10 % rabatu
  w czesnym w każdym semestrze studiów.
 • Słuchacz, który studiuje dwa kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej w Koninie zyskuje rabat w wysokości 10% na drugim kierunku studiów podyplomowych przez cały okres trwania tych studiów.
 • Absolwent studiów pierwszego stopnia realizowanych w Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej
  w Koninie zyskuje 10 % rabatu w czesnym w każdym semestrze studiów podyplomowych.