WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TUTORING UZDOLNIEŃ W EDUKACJI
 
Liczba godzin: 270 godzin
Liczba semestrów: 2 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne.
 
Absolwent:
Uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobą twórczą i zdolną.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.