WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Liczba godzin: a) 270 godzin, b) 350 godzin
Praktyki: a) Nie, b) Tak (dla oświaty)
Liczba semestrów: a) 2 semestry, b) 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów wyższych, a w przypadku nauczycieli przygotowanie pedagogiczne.
 
Absolwent:
Jest uprawniony do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, jak również głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie. 
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.