WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji (rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli).
 
Absolwent:
Otrzymuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem o kwalifikacjach nauczycieli.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.