WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: 120h
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów wyższych w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii lub posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy oraz przygotowanie pedagogiczne
 

Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych, szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. itp.
 
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.