WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
 
Liczba godzin: 420 godzin 
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, z przygotowaniem pedagogicznym (dotyczy nauczycieli).
 

Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.