WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I/LUB INFORMATYKA WCZESNOSZKOLNA
 
Liczba godzin: 500 godzin (350 godz dla jednego kierunku)
Praktyki: Tak (60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne zainteresowani nauczaniem w klasach 1-3 i nauczaniem edukacji informatycznej w tych klasach
 

Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej e klasach 1-3 w szkołach i placówkach oświatowychUruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.