WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
 
Liczba godzin: 270 godzin
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2 semestry

Adresat: 
Absolwenci szkół wyższych zainteresowani pracą doradcy zawodowego i personalnego. 
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia (Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy), Hufcach Pracy, Agencjach zatrudnienia itp.,
Jako doradca zawodowy dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, jako doradca pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, jako doradca personalny dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, czy jako doradca personalny w biznesie, jako pracownik kierujący polityką personalną firmy. 
 
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.