WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Nauczyciele i absolwenci studiów  wyższych pedagogicznych oraz psychologowie, logopedzi i fizjoterapeuci (posiadający przygotowanie pedagogiczne).
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz potrafi zaplanować i poprowadzić zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe z osobami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.