WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA 
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne (dotyczy nauczycieli).
 
Absolwent: 
Uzyskuje uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego oraz wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.