WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ARTETERAPIA 
 
Liczba godzin: 270 godzin 
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 2 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów wyższych, szczególnie psycholodzy, pedagodzy, bibliotekarze, terapeuci, nauczyciele oraz absolwenci innych kierunków studiów, zainteresowani arteterapią. 
 
Absolwent: 
Jest przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami.

W programie poznanie takich form zajęć, jak np. : bajkoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, teatroterapia,  fizjoterapia, choreoterapia, ludoterapia, plastykoterapia, itp.).

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.