WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Edukacja wczesnoszkolna i/lub przedszkolna
 
Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: Tak (60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3 semestry 


Adresat: 
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne i zainteresowani kwalifikacjami do nauczan ia w przedszkolu lub w klasach 0-3 
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.