WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
INFORMATYKA Z ELEMENTAMI E- LEARNINGU
 
Liczba godzin: 270 godzin 
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia 
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje informatyczne, nabywa umiejętności z obszaru użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz systemów operacyjnych, programowania, projektowania stron internetowych, sieci komputerowych, technologii komunikacyjnych, a także e-learningu.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.