WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
CHOREOTERAPIA
 
Liczba godzin: 270 godzin 
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci  szkół wyższych pracujący, jako: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorzy zajęć pozaszkolnych, instruktorzy tańca,  pedagodzy szkolni, arteterapeuci pragnący zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.
 
Absolwent: 
Posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych, potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu, wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.