WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
INFORMATYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNE I PRZEDSZKOLNEJ
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: Tak (60h)
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne zainteresowani nauczaniem edukacji informatyxcznej i programowania.
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia edukacji informatycznej w klasach I-III w szkołach i placówkach oświatowych

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.