WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W PRZEDSZKOLU 
 
Liczba godzin: 270 godzin 
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2 semestry 
 
Adresat: 
Nauczyciele pracujący w przedszkolu (z przygotowaniem pedagogicznym)
 
Absolwent: 
Jest przygotowany do doskonalenia warsztatu metodycznego  w zakresie edukacji artystycznej; zna możliwości wykorzystania form artystycznych w procesie dydaktycznym; posiada umiejętności innowatora i kreatora niekonwencjonalnych metod edukacyjnych.