WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLACH 
 
Liczba godzin: 270 godzin 
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 2 semestry 
 
Adresat: 
Nauczyciele, absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich pedagogicznych posiadający przygotowanie pedagogiczne.
 
Absolwent: 
Jest przygotowany do wspomagania rozwoju dzieci w  przedszkolach, także w specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi. 

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.