WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
 
Liczba godzin: 270h
Liczba semestrów:2
Praktyki:120 h


Adresat: 
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, oraz kierunków pokrewnych
 
Absolwenci: 
Uzyskuje kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i jest przygotowany do planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.