WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: TAK (120 h)
Liczba semestrów: 3 semestry 


Adresat: 
Absolwenci  studiów I i II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne (dotyczy nauczycieli).
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i jest przygotowany do planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.