WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
REWALIDACJA UCZNIóW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 
 
Liczba godzin: 270 godzin 
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2 semestry 
 
Adresat: 
absolwenci  studiów licencjackich lub magisterskich pedagogicznych posiadający  przygotowanie pedagogiczne
 
Absolwent: 
Jest przygotowany do pracy z  dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.