WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

LOGOPEDIA

 
Liczba godzin: 620 godzin
Praktyki: Tak (100h)
Liczba semestrów: 


Adresat:
Absolwenci studiów magisterskich, posiadający  zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych i innych placówkach służby zdrowia, np. w Poradniach Foniatryczno-Logopedycznych, w placówkach specjalnych (ośrodki, DPS) itp.

UWAGI:
Absolwenci nie tylko uzyskują kwalifikacje zawodowe, ale mogą również ubiegać się o certyfikat logopedy, wydawany przez Polski Związek Logopedyczny.