WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

LOGOPEDIA

Liczba godzin: 620 godzin
Praktyki: Tak (100h)
Liczba semestrów:


Adresat:
Absolwenci studiów magisterskich, posiadający  zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy , a w przypadku nauczycieli posiadajacy przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych, itp.

UWAGI:
Absolwenci nie tylko uzyskują kwalifikacje zawodowe, ale mogą również ubiegać się o certyfikat logopedy, wydawany przez Polski Związek Logopedyczny.


 * Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.