WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

LOGOPEDIA

Liczba godzin: 620 godzin
Praktyki: Tak (100h)
Liczba semestrów: 4 semestry

Adresat:
Absolwenci studiów magisterskich, posiadający  zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy , a w przypadku nauczycieli posiadajacy 

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych 

UWAGI:
Absolwenci nie tylko uzyskują kwalifikacje zawodowe, ale mogą również ubiegać się o certyfikat logopedy, wydawany przez Polski Związek Logopedyczny