WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Rehabilitacja osób z wadą wymowy (logopedia)

Czas trwania: 4 semestry

Praktyka :150h

Adresat:osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i zaświadczeniem lekarza specjalisty, że mogą zostać specjalistami logopedii.

Absolwent:może posługiwać się tytułem: logopeda (specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu) i uzyska uprawnienia do pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu i pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach foniatrycznych i rehabilitacyjnych lub szpitalach.