WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 
Liczba godzin: 205 godzin 
Liczba semestrów: 2 semestry 

 
Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się m.in. z nowoczesnym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi, projektowaniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz relacją zarządzania zasobami ludzkimi a efektywnością organizacji i prawnymi aspektami zatrudnienia, w tym podstawami prawa pracy i ubezpieczenia społecznego.

Adresat: 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia oraz absolwenci jednolitych studiów magisterskich. 
 
Absolwent: 
Posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do kierowania zespołami pracowników w dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarce.