WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DORADZTWO I POŚREDNICTWO HANDLOWE 
 
Liczba godzin: 260 godzin 
Liczba semestrów: 2 semestry 

Adresat: 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia oraz absolwenci jednolitych studiów magisterskich. 
 
Absolwent: 
Posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznej i efektywnej pracy w ramach sprzedaży towarów i usług.